SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy xương, hướng đến ghép điều trị bệnh lý tổn thương xương

23/03/2020

In 3D trực tiếp các tế bào lên vết thương để điều trị bỏng

16/02/2020

Lần đầu tiên tế bào cơ tim nhân tạo được cấy vào cơ thể người

04/02/2020

Các nhà khoa học Mỹ phát triển ''robot sống'' từ tế bào sinh vật

20/01/2020

Vật liệu nano chứa đồng có thể diệt các tế bào ung thư của chuột

18/01/2020

Công cụ phần mềm mới sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp các bác sĩ xác định tế bào ung thư

10/01/2020

Chế tạo thành công các tế bào thần kinh nhân tạo

12/12/2019

Perovskite – Tiềm năng phát triển quang điện

16/08/2019

Sản xuất hạt nano chitosan làm tá chất cho vaccine cúm A/H5N1

14/09/2019

Liệu pháp miễn dịch tiêu diệt HIV bằng virus thông dụng

10/09/2019