SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hướng ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm

10/04/2019

Tác động của nước biển dâng đến xâm nhập mặn

14/10/2013

Ứng dụng mike11 mô phỏng chất lượng sông Ba, Gia Lai theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội 

18/05/2013

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN để phòng chống sạt lở bờ, vét dòng chảy phù hợp để ổn định lòng dẫn sông Ba đoạn từ Gành Bà ra cửa biển Đà Rằng

19/06/2012

Nghiên cứu khu hệ cá hệ thống sông Ba

14/02/2011