SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đau thắt ngực

28/05/2008

Nghiên cứu đặc điểm siêu âm – Doppler, lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân hở van hai lá mạn tính chưa suy tim

15/02/2008

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và siêu âm doppler tim trên người bệnh cơ tim giãn

28/01/2008