SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng các nhiệm vụ kết nối sáng tạo

30/06/2020

Saigon Innovation Hub hợp tác với Hội Hàn kiều tại TP.HCM hỗ trợ startup

15/06/2020

Hệ thống giám sát bức xạ toàn diện MediSmarts

01/06/2020

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

22/05/2020

Khởi động cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2020”

14/05/2020

GPP - SPHACY: "độ chín" của một thương hiệu khởi nghiệp

08/05/2020

Việt Nam lần đầu tổ chức Techfest tại Singapore

14/11/2019

Thành công từ sáng tạo thời trang và tầm nhìn doanh nhân

16/12/2019

Sáng tạo và phát triển nhờ hợp tác I-A

08/09/2017

Sức sáng tạo khu vực ASEAN qua thông tin sáng chế

28/02/2019