SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần VI: các giải pháp đều đã thương mại thành công

27/05/2020

Hội thảo giới thiệu "Quy trình công nghệ sản xuất cà phê thảo mộc"

25/05/2020

Phân bón hữu cơ từ nhà máy sản xuất bia

23/05/2020

Cung coban đủ đáp ứng để sản xuất pin cho xe điện và các sản phẩm điện tử

21/05/2020

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

22/05/2020

Thiết bị lên men dùng trong nuôi cấy đông trùng hạ thảo

21/05/2020

CESTI "mai mối" thành công giải pháp IoT giám sát môi trường...ngay tại hội thảo

21/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Hệ thống cân kiểm trọng lượng và loại bỏ sản phẩm lỗi

21/05/2020