SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng Robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn

18/07/2019

Khởi nghiệp với robot xã hội - bài học từ Jibo

19/03/2019

Xu thế phát triển robot xã hội

20/03/2019

Nhân bản hóa robot và mặt trái

23/02/2019

Robot nhận diện được quyền sở hữu của người khác

19/02/2019

Thử nghiệm robot thông minh hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi

17/01/2019

Đột phá trong lĩnh vực robot

14/01/2019

Robot dịch vụ: cơ hội cho startup

05/01/2019

Khởi nghiệp với robot dịch vụ

28/12/2018

Robot công nghiệp

19/11/2018