SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát triển pin nhiên liệu mới với điện áp hoạt động gấp đôi so với pin nhiêu liệu hidro

26/06/2020

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền cấu trúc nano Ti0.7W0.3O2 cho xúc tác Platinum (Pt) ứng dụng trong pin nhiên liệu

17/03/2020

Ford Transit có thể sử dụng nhiên liệu tái chế từ dầu ăn

26/02/2020

Thiết bị đo mức tiêu hao nhiên liệu

17/12/2019

Pin nhiên liệu hiệu quả cao

09/08/2019

Xúc tác Molybdenum sulfide vô định hình hoạt động tốt nhất cho khai thác năng lượng mặt trời

02/05/2019

Chuyển đổi chất thải nhựa thành sản phẩm và năng lượng sạch

28/02/2019

Sáng chế mới tại TP.HCM

26/01/2018

Thực vật tăng chất béo nhờ tích tụ thừa đường trong lá

23/02/2018

Sáng chế mới của TP. HCM tháng 3/2017

12/04/2017