SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống sấy bằng năng lượng mặt trời

16/07/2020

Thiết bị chiếu sáng không cần điện của ĐH Quốc gia Hà Nội được cấp bằng độc quyền sáng chế

26/06/2020

Lò sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời

07/11/2019

Tàu khách đường sông công nghệ hybrid

24/08/2018

Hiệu quả nhờ công nghệ phơi sấy tự động

12/06/2018

Máy ấp trứng bằng năng lượng mặt trời

13/04/2020

Công nghệ sấy nông thủy sản bằng năng lượng mặt trời

18/10/2019

Công nghệ sấy động ứng dụng năng lượng mặt trời trong chế biến thực phẩm

19/08/2019

Mô hình sấy bánh tráng bằng lò sấy năng lượng mặt trời

25/07/2019

Xúc tác Molybdenum sulfide vô định hình hoạt động tốt nhất cho khai thác năng lượng mặt trời

02/05/2019