SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hoàn thiện quy trình phân tích hàn the (borate) bằng kỹ thuật ICP-OES và khảo sát hàm lượng hàn the trong một số loại thực phẩm trên địa bàn TP.HCM

14/04/2021

Nghiên cứu gen nguy cơ ở bệnh nhân Alzheimer Việt Nam bằng kỹ thuật giải trình tự thế hệ mới

22/03/2021

Kỹ thuật lên men sinh khối nấm Thượng hoàng

15/03/2021

Kỹ thuật điện phân mới ứng dụng cho pin kim loại lithium có mật độ năng lượng cao

19/02/2021

112 kỹ sư Việt Nam được trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp tại Cafeo 38

24/11/2020

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học KTest

21/10/2020

Dịch vụ xét nghiệm phân tích các bệnh di truyền

19/10/2020

Ra mắt Viện Nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững

18/09/2020

75 dự án đạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

29/06/2020

Nghiên cứu áp dụng quy trình xác định phức hợp kháng nguyên bạch cầu người (HLA) độ phân giải cao bằng phương pháp giải trình tự gen

11/05/2020