SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Vingroup sở hữu siêu máy tính thực hiện 5 triệu tỷ phép tính/giây

25/05/2020

Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030: Đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN gắn với điều tra cơ bản biển

25/05/2020

VKIST - biểu tượng của hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

25/05/2020

AI Economist – Hệ thống thuế tiến bộ

22/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

SOPHIA - cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu cho chăm sóc sức khỏe và IoT

22/05/2020

Hacker lấy cắp dữ liệu thông qua quạt tản nhiệt của máy tính

08/05/2020

Lỗ hổng Thunderbolt cho phép tin tặc lấy cắp dữ liệu trong 5 phút.

19/05/2020

Hệ thống giúp robot học kỹ năng vận động của động vật

13/05/2020

IoT: Vấn đề an ninh khi bị botnet tấn công

17/04/2020