SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Túi trữ nước đa công dụng cho mùa hạn mặn và mùa mưa

27/05/2020

ĐH Khoa học Tự nhiên chuyển giao công nghệ AI khoanh vùng ảnh y tế cho công ty Mỹ

04/06/2020

Việt Nam - Campuchia trao đổi cố vấn khởi nghiệp

03/06/2020

BK TTO: Lời giải cho bài toán chuyển giao công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội

29/05/2020

Vingroup sở hữu siêu máy tính thực hiện 5 triệu tỷ phép tính/giây

25/05/2020

Hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030: Đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN gắn với điều tra cơ bản biển

25/05/2020

VKIST - biểu tượng của hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

25/05/2020

AI Economist – Hệ thống thuế tiến bộ

22/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

SOPHIA - cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu cho chăm sóc sức khỏe và IoT

22/05/2020