SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ngành y tế và trí tuệ nhân tạo

12/11/2019

Công nghệ và thiết bị chế biến ca cao/sản xuất chocolate

12/11/2019

Dùng men vi sinh giúp ong mật chống các loại bệnh nguy hiểm

05/11/2019

Giải pháp xác thực hàng hóa bằng công nghệ IDLOGIQ

01/10/2019

Công nghệ lọc nước siêu hấp thụ (CDI) xử lý cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt

08/11/2019

Hệ thống thiết bị đo đa chỉ tiêu dùng cho nông nghiệp

06/11/2019

Tọa đàm về hệ thống Liên kết nguồn lực thông tin KH&CN

04/11/2019

Hệ thống sấy hồng ngoại thông minh DS.IR03

25/10/2019

Sản xuất chế phẩm sinh học bảo quản trái cây ứng dụng công nghệ nano

31/10/2019

Ứng dụng hoạt chất sinh học chitosan - axit amin trong canh tác nông nghiệp

30/10/2019