SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị glôcôm trên mắt đục thể thuỷ tinh bằng phẫu thuật phaco phối hợp cắt bè

28/05/2008

Nghiên cứu một số chỉ số về mắt của bệnh nhân đục thuỷ tinh thể đến khám tại bệnh viện trường ĐH Y dược Huế

13/05/2008