SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống thoát hiểm cho các khu nhà phố liền kề

28/05/2020

Nghiên cứu để xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới

05/02/2020

Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng Robot ngầm tự hành phục vụ quan trắc môi trường, khảo sát sông hồ và cứu hộ cứu nạn

18/07/2019

Nâng cao hiệu quả cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng tại Việt Nam.

17/05/2018

Mời tham dự báo cáo phân tích xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

13/05/2018

Thiết bị mới phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển

12/05/2017

Sáng chế dành cho người đi biển

08/07/2015

Giải pháp thoát hiểm và cứu hộ cho các tòa nhà

10/06/2015

Chế tạo thành công dụng cụ cứu sinh đường thủy

06/09/2013

Robot cứu người đuối nước

15/04/2013