SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Bảo vệ cây trồng với dung dịch Anolyte

05/06/2020

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn TP.HCM

10/03/2020

SaVipharm xây dựng Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao

14/01/2020

Tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

22/12/2019

Hơn 777 triệu USD đầu tư vào Khu Công nghệ cao TP.HCM

20/12/2019

Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân”

12/12/2019

Nông trại bỏ túi Farm.pocket – Chuyển đổi từ truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao

29/11/2019

TECHPORT tổ chức tư vấn và tiếp nhận yêu cầu công nghệ tại Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM 2019

15/08/2019

Điều tra tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn trên địa bàn TP.HCM

06/05/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018