SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số

13/12/2019

Biến khí CO2 thành năng lượng

31/03/2018

Hơn 3,6 triệu USD nghiên cứu chuyển đổi chất thải thành năng lượng

16/08/2014

Hệ thống chuyển đổi nhiên liệu cho động cơ tàu thủy

09/10/2013

Năm 2012: Gần 600 tổ chức KH&CN chuyển sang cơ chế tự chủ

17/12/2012

Triển vọng phát triển găng tay phẫu thuật thông minh

20/08/2012

Găng tay chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành lời nói

14/07/2012

Thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ cử chỉ thành âm thanh

13/06/2012

Ký kết Hiệp định chuyển đổi nhiên liệu Việt - Nga

21/03/2012

Giới thiệu dự án xử lý rác bằng công nghệ plasma

17/02/2012