SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc tiền liệt thanh giải đối với phì đại lành tính tuyến tiền liệt trên thực nghiệm ở chuột cống trắng

18/02/2008

Chiết xuất và đánh giá tác dụng hạ glucose huyết của bột chiết lá dâu ở chuột cống trắng gây rối loạn lipid và đái tháo đường

03/01/2008