SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ảnh hưởng của than hoạt tính và nuôi cấy thoáng khí lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa đồng tiền (Gerbera Jamesonii) in vitro và ex vitro.

27/02/2014