SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kết quả điều trị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt bằng phương pháp cắt đốt nội soi tại Bệnh Viện Việt - Tiệp Hải Phòng 5 năm (2001 - 2006)

03/01/2008