SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu chế tạo tổ hợp vật liệu màng ZnO/TiO2 biến tính Ag định hướng ứng dụng khử khuẩn

09/12/2019

Giảm vi sợi nhựa bằng công nghệ nanocoating cải tiến sử dụng ánh sáng mặt trời

20/03/2019

Xác định Zn và Mn trong chè xanh Thái Nguyên bằng phương pháp F-AAS

19/01/2015

Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nano ZnO ứng dụng trong quá trình loại hydrogen sulfide trong khí tự nhiên

14/03/2014

Phân hủy chất hữu cơ trong nước bằng xúc tác quang ZnO pha tạp Mn

13/11/2013

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan giữa Zn(II) với Pan bằng phương pháp chiết – trắc quang và ứng dụng xác định kẽm trong thuốc mỡ

30/11/2008