SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN phát triển

09/01/2013

Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và chương trình công tác năm 2013

02/01/2013

Hội nghị Tổng kết thanh tra diện rộng chuyên đề năm 2012 về khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu

07/11/2012

Năm 2006-2010: Xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ

19/06/2012

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

13/03/2012

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Bộ KH&CN năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

24/02/2012

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

11/01/2012

Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

04/01/2012

Ban Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

30/12/2011

Tổng kết Chương trình “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa giai đoạn 2006- 2010”

23/05/2011