SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS

05/08/2017

Hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam nghiện chích ma túy tại 3 huyện tỉnh Quảng Nam

26/01/2015

Thực trạng công tác giáo dục phòng, chống HIV/AIDS tại một số cơ sở giáo dục công lập khu vực Tây Bắc

26/01/2015

Thêm 2 người nữa thoát khỏi virus HIV

01/08/2012

Tạo ra tế bào có thể tiêu diệt virút HIV

20/04/2012

Phát hiện cách vô hiệu hóa virus HIV

29/09/2011

Tìm ra cơ chế duy trì sự lây nhiễm của virus HIV

22/09/2010

Kết quả mô hình chăm sóc và điều trị toàn diện cho người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

08/01/2008