SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Trồng dưa lưới theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng

30/10/2018

Mô hình nuôi lươn thương phẩm với mật độ cao trong bể xi măng đáy không bùn

30/10/2018

Ứng dụng cửa thu nước ngăn mùi chặn rác cho hầm ga tại các khu đô thị

30/10/2018

Mô hình trồng rau ăn lá trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

29/10/2018

Sản xuất nấm linh chi theo hướng công nghệ cao

29/10/2018

Hệ thống chiên đa năng

29/10/2018

Mô hình trồng rau sạch thông minh

24/10/2018

Giải pháp hỗ trợ hồi sức tim phổi thời gian thực

23/10/2018

Thiết bị sấy thực phẩm ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời

23/10/2018

Mô hình xử lý nước cấp không bể lắng

23/10/2018