SpStinet - vwpDanhSachChuyenMuc

 

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

22/05/2020

CESTI "mai mối" thành công giải pháp IoT giám sát môi trường...ngay tại hội thảo

21/05/2020

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tập huấn trực tuyến hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

21/05/2020

Tập huấn "Chuyển giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước"

20/05/2020

Ứng dụng phần mềm trực tuyến để vận hành doanh nghiệp tự động và tiết kiệm

20/05/2020

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: xây dựng và phát triển đô thị thông minh

20/05/2020

Giải pháp IoT tự động quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản

19/05/2020

Khởi động cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo TP.HCM năm 2020”

14/05/2020

Nền tảng làm việc trực tuyến, tự động hóa quy trình doanh nghiệp

11/05/2020

Việt - Anh hợp tác thử nghiệm lâm sàng chloroquine trong điều trị Covid-19

03/05/2020