SpStinet - SearchKHCN

 
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành là CSDL tập hợp các nhiệm vụ KH&CN đang được triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin
CSDL hơn 3.100 kết quả nghiên cứu được đăng ký và triển khai tại TP.HCM từ năm 1990 đến nay.
Cung cấp các thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tính từ ngày nhiệm vụ KH&CN được nghiệm thu chính thức, định kỳ 12 tháng một lần và trong giai đoạn 5 năm liên tiếp
Hơn 216.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.
Hơn 14.000 tiêu chuẩn và quy chuẩn từ năm 1963 đến nay. Gồm các chủ đề: vệ sinh an toàn thực phẩm, thuỷ sản, xây dựng, bảo vệ môi trường, giao thông,...
Hơn 2.000 đề tài thuộc mọi lĩnh vực: khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa xã hội, y dược...
Hơn 1300 phim về các lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, khoa học công nghệ, môi trường,...
CSDL hơn 8.800 về các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Quốc Gia đã được nghiệm thu.
CSDL toàn văn tổng hợp với hơn 13.000 đầu tạp chí toàn văn. Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…
Nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học, bao gồm thông tin của hơn 3.460 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,…
Thư viện điện tử cung cấp hơn 4,5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET.
Cung cấp hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế trên toàn thế giới thuộc các lĩnh vực khác nhau như: công nghệ thông tin, điện – điện tử, hóa thực phẩm, xây dựng, cơ khí, sinh học, hóa học, y học,…đặc biệt, CSDL cung cấp công cụ phân tích xu hướng công nghệ trực tuyến trên cơ sở phân tích biểu đồ sáng chế.
Cung cấp hơn 16.295 sách điện tử; 266.030 bảng số liệu & biểu đồ; 2.550 bài viết; 7.090 bài nghiên cứu; 44 cơ sở dữ liệu thống kê với khoảng 7 tỉ điểm dữ liệu thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tài khoản quốc gia, bảo hiểm, thương mại, thuế, khoa học công nghệ.