SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng máy học trong nghiên cứu chế tạo pin lithium

23/03/2021

Áp dụng kỹ thuật học sâu để giải khối Rubik

08/03/2021

Dự án 1.000 bộ gene: Khai thác nguồn dữ liệu gene của người Việt

22/10/2020

Sử dụng kỹ thuật học sâu để kiểm soát mức độ mê của bệnh nhân trong quá trình gây mê

01/10/2020

Chip TPU quang từ giúp máy học xử lý các thuật toán phức tạp hơn

09/08/2020

VinAI có 3 nghiên cứu được công bố tại Hội nghị Quốc tế về Máy học

19/07/2020

Trải nghiệm công nghệ đỉnh cao về “trí tuệ nhân tạo và máy học” tại Techfest 2019

12/11/2019

Sử dụng kỹ thuật AI để cải thiện hiệu năng và độ an toàn của pin

21/04/2020

Cải tiến chip não mới cho y học chính xác

03/02/2020

Chế tạo thành công các tế bào thần kinh nhân tạo

12/12/2019