SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Khung xương trợ lực lấy cảm hứng từ cơ chế chuyển động của động vật chân đốt

22/02/2021

Chữa lành chấn thương bằng xương nhân tạo

01/02/2021

Công nghệ tế bào gốc trung mô từ mô mỡ và dây rốn sản xuất thuốc trị bệnh

22/12/2020

Mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất Dâm dương hoắc

06/12/2020

Mối liên hệ giữa loãng xương, thoái hóa khớp và các yếu tố nguy cơ tim mạch

21/05/2020

Nghiên cứu qui trình phân lập, nuôi cấy, biệt hóa tế bào gốc tủy xương, hướng đến ghép điều trị bệnh lý tổn thương xương

23/03/2020

Kỹ thuật trồng và chăm sóc vườn nhãn

06/11/2019

Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp DHS

22/12/2019

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực phẩm có giá trị gia tăng từ cá sấu

14/03/2019

Bước tiến mới trong việc chẩn đoán chấn thương do mỏi cho người chạy bộ

22/01/2019