SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Geofoam xây dựng đường đầu cầu trên đất yếu ở TP.HCM

05/04/2021

TPHCM và VNPT phối hợp xây dựng hạ tầng số, nền tảng số

29/03/2021

Máy khoan lấy mẫu bê tông nhựa "made in Vietnam"

03/02/2021

Các thuật toán giúp thiết kế các tòa nhà tốt hơn

24/06/2020

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng

22/05/2020

Startup Việt với giải pháp sáng tạo trong ngành kiến trúc – xây dựng

08/07/2019

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất trồng

11/04/2020

Xi măng chịu mặn cho các công trình ven biển

06/04/2020

Trao giải cho 5 giải pháp ứng dụng GIS xây dựng thành phố thông minh

26/11/2019

Xu hướng ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) về quản lý khối lượng, chi phí (QS) và tạo lập thực tế ảo (VR) trong ngành xây dựng

24/10/2019