SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng trong viêm tụy cấp hoại tử

04/08/2008

Thời điểm chỉ định phẫu thuật viêm tụy cấp

17/07/2008

Các phương pháp điều trị ngoại khoa bệnh lý viêm tụy mạn sỏi tụy

05/03/2008

Hệ thống các phân loại viêm tụy mạn sỏi tuỵ

05/03/2008