SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và thực trạng bệnh viêm mũi xoang mạn tính ở công nhân luyện thép Thái Nguyên qua thăm khám nội soi

20/11/2009

Khảo sát tỷ lệ bệnh viêm mũi xoang dị ứng tại phòng khám tai mũi họng Khoa khám Bệnh Viện Quân Y 103

09/01/2008