SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Công nghệ sản xuất thuốc điều trị viêm gan siêu vi và suy giảm hội chứng miễn dịch từ nguyên liệu trong nước

06/04/2011

Hiệu quả chuyển đổi huyết thanh HbeAg và giảm nồng độ HBV-DNA của sirô “Huỳnh Kỳ - Diệp Hạ Châu” và sirô “Diệp Hạ Châu” trên bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn tính

09/01/2008