SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Phát hiện nhanh vi khuẩn Salmonella trên thực phẩm bằng kỹ thuật LAMP

22/04/2021

Nhóm kháng sinh mới chống lại nhiều loại vi khuẩn

01/02/2021

Ứng dụng công nghệ nano và chấm lượng tử trong điều trị ung thư và các bệnh do virus

18/12/2020

Công nghệ nền tạo chủng vi khuẩn Bacillus subtilis biểu hiện protein tái tổ hợp

03/11/2020

Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn có khả năng tạo tủa calcite và đề xuất hướng ứng dụng

12/06/2020

Sản xuất chế phẩm sinh học từ vi khuẩn Pseudomonas sp.

23/03/2020

Chế phẩm peptide kháng khuẩn từ Bacillus subtilis

04/03/2020

Thêm bước tiến trong cuộc chiến giữa thuốc kháng sinh và vi khuẩn kháng thuốc

26/12/2019

Vi khuẩn giúp tạo ra đường thấp calo

07/12/2019

Dùng men vi sinh giúp ong mật chống các loại bệnh nguy hiểm

09/11/2019