SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Kỹ thuật mới phát hiện dấu vân tay

20/07/2013

Vân tay thay ví tiền

16/04/2013

Kỹ thuật mới phát hiện dấu vân tay trên giấy ướt

10/11/2012

Trả tiền qua dấu vân tay

10/11/2012

Phát triển kĩ thuật làm dấu vân tay tự phát sáng

10/08/2012

Tấm bảo vệ màn hình chống vân tay

27/07/2012

Kỳ lạ loài động vật có dấu vân tay giống con người

27/04/2012

Phát hiện sử dụng ma tuý qua mồ hôi

16/11/2011

Phát hiện sử dụng ma túy qua vân tay

18/08/2011

Xác định danh tính của một người nhờ vào đôi tai

11/10/2010