SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Việt Nam có thể chế tạo vắcxin thế hệ mới!

10/08/2013

Australia - Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực sản xuất vacxin cúm

22/02/2012

Sáng chế sử dụng vi sinh vật

07/11/2011

Sáng chế sử dụng vi sinh vật

07/11/2011

Thấy siêu kháng thể chống lại chủng virus cúm A

04/08/2011

Phương pháp phát hiện và điều trị bệnh Alzheimer mới

22/11/2010

Miếng dán văcxin có thể thay thế cho kim tiêm

31/08/2010

Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh sản xuất thành công vắcxin cúm A/H1N1

12/11/2009