SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giá trị các chỉ dấu sinh học hTERT mRNA, AFP, AFP-L3, DCP trong phát hiện bệnh ung thư tế bào gan

02/07/2020

Điều trị ung thư phổi bằng ống thuốc

15/11/2011

Nhận xét 60 trường hợp điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hoá dầu kết hợp với tiêm ethanol qua da vào khối u gan

13/05/2008

Kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn dukes C bằng phẫu thuật triệt căn kết hợp với hóa chất 5 FU

15/01/2008