SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hành vi nguy cơ và tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam nghiện chích ma túy tại 3 huyện tỉnh Quảng Nam

26/01/2015

Ảnh hưởng của tác nhân môi trường lên số lượng trứng phóng ra và tỷ lệ thụ tinh của rong mơ gai

13/10/2014

Chú trọng đến tỷ lệ nội địa hóa trong quá trình sản xuất

09/05/2012

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực y tế, thương mại bán lẻ, và môi trường

06/04/2011

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực y tế, thương mại bán lẻ, và môi trường

06/04/2011

Phát triển ngành thép trên thế giới

21/08/2010

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm, tính kháng kháng sinh của streptococcus pneumoniae và haemophilus influenzae gây viêm phổi ở bệnh nhi đặt ống nội khí quản tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

13/11/2008

Tỷ lệ mắc tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan tại xã Việt Hòa, thành phố Hải Dương

03/09/2008

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và năng lượng trao đổi của thức ăn có các mức protein khác nhau đến sinh trưởng của lợn giai đoạn 18-50 kg

29/05/2008

Tỷ lệ tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

26/05/2008