SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashboard

02/03/2021

Hợp tác chuyển giao công nghệ bảo quản xoài tươi phục vụ xuất khẩu

20/12/2020

Ngày 16/12: Kết nối ý tưởng công nghệ bảo quản trái mãng cầu

06/12/2020

Cà phê công nghệ: tối đa hóa các cơ hội hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ

29/06/2020

Quy trình tạo chế phẩm sinh học phòng trừ mọt gạo

10/11/2020

Công nghệ 5PRP: kích thích lành hóa và tái tạo các mô tổn thương

27/10/2020

Thiết bị quan trắc ngập lụt đô thị

28/10/2020

Kết nối ý tưởng: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân gia súc

08/10/2020

Phòng chống mọt gạo bằng vi nhũ tương (Chitosan – dầu neem – dầu vỏ hạt điều)

21/08/2020

Đánh giá tác động xã hội của các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

12/08/2020