SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải pháp tương tác giữa nhà trường - phụ huynh qua App và Dashboard

02/03/2021

Startup GoStream: khởi nghiệp để tạo ra sản phẩm có ích cho cộng đồng

17/07/2020

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tìm kiếm video thông minh theo thông tin hình ảnh

08/04/2019

Nghiên cứu tương tác sóng và nước dâng do bão bằng mô hình số trị

15/07/2015

Sinh viên thiết kế hệ thống bảo tàng tương tác thông minh

16/06/2014

Sáng chế robot thương hiệu Việt

16/05/2014

Khởi động chương trình “Máy tính cho cuộc sống 2014”

04/04/2014

Bí mật của hiện tượng Minecraft

31/03/2014

Tương tác 3D trên thiết bị Apple

23/08/2013

Công nghệ Haptix tương tác 3 chiều

23/08/2013