SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Hệ thống tưới nhỏ giọt Netafim cho sản xuất dưa lưới

03/11/2020

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học từ cây neem

10/03/2018

Mô hình trồng cà chua bi trong nhà màng tưới nhỏ giọt

24/10/2019

Tự động hóa điều tiết dinh dưỡng, vi sinh và tưới nhỏ giọt ứng dụng vi mạch và IoT

23/10/2019

Công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng cho cây trồng ở vùng đất nhiễm mặn

05/08/2019

Mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

15/08/2018

Trồng ớt cay trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt

06/01/2019

Ảnh hưởng của mức độ che sáng và lượng dung dịch tưới đến sự sinh trưởng phát triển của cây hương thảo

20/12/2018

Video: Công nghệ tưới nhỏ giọt hiện đại đến từ Israel

13/11/2018

Công nghệ tưới nhỏ giọt ứng dụng cho cây trồng ở vùng đất nhiễm mặn

08/11/2018