SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc: Minh bạch thông tin, chống gian lận thương mại

29/03/2021

Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho nông, thủy hải sản

06/11/2020

Áp dụng mã số mã vạch trong chuỗi cung ứng giúp giảm 50% đầu tư nguyên liệu

09/08/2020

Giải pháp truy xuất nguồn gốc nền tảng Blockchain hỗ trợ công nghệ sau thu hoạch

29/07/2020

Giải pháp xét nghiệm, truy xuất nguồn gốc nông sản và kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

12/05/2020

Thứ Sáu 8/11: Xác thực nguồn gốc thực phẩm với giải pháp "Vân tay đồng vị".

07/11/2019

Giải pháp quản trị thông tin sản phẩm với công nghệ Thermal Inkjet 2.5

16/10/2018

Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử TraceVerified

02/11/2017

Giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử cho thực phẩm

24/05/2016