SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu giá trị của phương pháp giải trình tự thế hệ mới trong phát hiện sớm một số lệch bội nhiễm sắc thể qua DNA thai tự do trong máu mẹ

04/05/2020

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN, TP.HCM 10/2013

22/10/2013

Nghiên cứu hiệu quả tại cuộc chuyển dạ của các sản phụ tham gia khoá học trước sinh ở Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

29/02/2008