SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Điều khiển chân giả bằng ý thức

12/05/2021

Nhờ AI và camera, khung xương di động giúp người khuyết tật di chuyển

22/04/2021

Đưa trí tuệ nhân tạo của Việt Nam ngang tầm thế giới

08/04/2021

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo

02/04/2021

Ứng dụng AI trong dự đoán động lực học quang học phi tuyến

22/03/2021

AI tạo hình chân dung hấp dẫn cho từng cá nhân

17/03/2021

Tiềm ẩn mối nguy từ deepfake cải tiến bằng AI

17/03/2021

Định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ lợi ích xã hội

12/03/2021

Đưa AI thành công nghệ cốt lõi cho sự phát triển

11/03/2021

Sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện ung thư vú

02/03/2021