SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Để công nghiệp CNTT TPHCM phát triển đa dạng hơn

17/05/2021

Xây dựng nền tảng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vững chắc

04/05/2021

Trung tâm đào tạo AI và Công nghệ robot cho học sinh và sinh viên TPHCM

27/04/2021

Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thờ ơ với tài sản trí tuệ

22/04/2021

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: Kết nối các nguồn lực tri thức tạo ra hệ sinh thái về nghiên cứu của khu vực

22/04/2021

Tập trung tháo gỡ những rào cản phát triển khoa học và công nghệ

16/04/2021

TPHCM và VNPT phối hợp xây dựng hạ tầng số, nền tảng số

29/03/2021

Sẵn sàng cho việc thành lập Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM

17/03/2021

Đưa AI thành công nghệ cốt lõi cho sự phát triển

11/03/2021

TP HCM phê duyệt chương trình đưa AI trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số

26/02/2021