SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Giải thưởng Sáng chế TP.HCM lần VI: các giải pháp đều đã thương mại thành công

27/05/2020

Tổng kết Phong trào thi đua 2019: CESTI nhiều trái ngọt

28/02/2020

Thông tin, truyền thông và thống kê KH&CN: nhiều "đặt hàng" cho giai đoạn mới

28/12/2019

Hình thành viện công nghệ tiên tiến: kỳ vọng chuyển giao nhiều công nghệ cho doanh nghiệp

20/01/2020

Hoạt động KH&CN TP.HCM 2018: nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ ứng dụng

26/01/2019

52 yêu cầu công nghệ đã được tư vấn, kết nối tại Techmart

12/05/2018

Nhiều quận huyện chủ động triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ

08/02/2018

Đẩy mạnh vai trò của các ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

01/02/2018

Tổng kết Euréka 2017: trao 87 giải trị giá hơn 300 triệu đồng

20/12/2017

Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đạt nhiều kết quả khả quan sau 5 ngày Techmart

14/11/2017