SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chân móng trên bò sữa

20/11/2020

Kiểm soát thực vật bằng ánh sáng

25/07/2020

Nghiên cứu tổng hợp polyaspartic ester ứng dụng làm màng sơn polyurea bảo vệ thép ngoài trời

25/03/2019

Khảo sát khả năng sinh tổng hợp nisin của một số chủng vi khuẩn lactic ứng dụng trong bảo quản thực phẩm

17/08/2018

Sáng chế Việt mới (F2)

29/06/2016

Sáng chế Việt có gì mới (4/2016)

08/04/2016

Nghiên cứu tổng hợp toàn phần erlotinib làm nguyên liệu cho thuốc điều trị ung thư

19/02/2016

Tối ưu hóa quy trình tổng hợp Altretamin làm thuốc điều trị ung thư

13/03/2015

Sử dụng nước ép chanh tổng hợp nano vàng

01/08/2014

Men 2.0 và bia 'như ý'

16/07/2014