SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Máy tìm tĩnh mạch sử dụng công nghệ cận hồng ngoại

10/12/2020

Bào chế thuốc điều trị bệnh trĩ và bệnh suy giãn tĩnh mạch từ cây dền gai và rau sam

03/07/2020

Sáng chế mới tại TP.HCM (Kỳ 4-2018)

07/05/2018

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực Bảo hộ lao động và Y khoa

13/10/2010

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: lĩnh vực Bảo hộ lao động và Y khoa

13/10/2010

So sánh nồng độ đường huyết mao mạch với tĩnh mạch và tìm hiểu một số yếu tố liên quan

13/10/2009

Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá tổn thương của dị dạng động – tĩnh mạch não

12/01/2009

Đánh giá tác dụng giảm đau của morphin tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân chấn thương ngực

31/12/2008