SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm, tính kháng kháng sinh của streptococcus pneumoniae và haemophilus influenzae gây viêm phổi ở bệnh nhi đặt ống nội khí quản tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

13/11/2008

Tình hình nhiễm và tính kháng kháng sinh của Streptococcus pneumoniae, Haemophhilus influenzae ở trẻ từ 2 tháng đến 60 tháng tuổi bị nhiễm khuẩn hô hấp dưới cấp tính tại khoa hô hấp – Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

08/09/2008