SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Pin Lithium-ion mới được chế tạo từ tinh bột thực vật

05/04/2021

Sản xuất M-ß-CD từ tinh bột sắn: Nâng giá trị sản phẩm nông nghiệp

08/03/2021

Cacboxymetyl hóa tinh bột từ một số lương thực không phổ biến ứng dụng làm nguyên liệu tá dược trong thuốc viên nén

26/02/2020

Một số công nghệ và thiết bị chào bán tại Techmart chuyên ngành Chế biến và Bảo quản thực phẩm năm 2016

08/07/2016

Nghiên cứu các đặc tính lý hóa, hình thái cấu trúc của tinh bột củ mài ảnh hưởng lên khả năng chịu đựng sự thủy phân bởi hệ enzym amylase 

14/05/2013

Chợ công nghệ và thiết bị tháng 1&2/2013

25/02/2013

Sử dụng tinh bột gạo chế tạo gốm oxyt nhôm

21/02/2012

Phát minh tinh bột giúp phòng ngừa bệnh béo phì

10/02/2012

TechMart TP.HCM: các công nghệ của Trung Quốc mời hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ & công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm

05/10/2011

Techmart TP.HCM: các công nghệ sản xuất rượu

23/09/2010