SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Thụy Điển nghiên cứu thành công vắc-xin chữa bệnh tiêu chảy

08/02/2021

Đặc điểm sinh học phân tử của virus gây ra dịch tiêu chảy cấp ở lợn tại Quảng Trị, Thái nguyên và Thái Bình

09/04/2018

Xác định các yếu tố gây bệnh và vai trò của vi khuẩn E.Coli trong hội chứng tiêu chảy của lợn ngoại hướng nạc nuôi tập trung

19/11/2008

Khảo sát tình hình nhiễm virus gây tiêu chảy bò trên đàn bò bê ở một số tỉnh Nam trung bộ và Tây nguyên

31/07/2008

Nghiên cứu mối quan hệ giữa ô nhiễm E.coli, Salmonella và clostridium pererigen trong nguồn nước thải với tỷ lệ lợn bị tiêu chảy trong mùa khô, mùa mưa tại 6 cơ sở chăn nuôi lợn sinh sản ở TP.HCM

23/04/2008