SpStinet - vwpDanhSachBaiViet

 

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng trong viêm tụy cấp hoại tử

04/08/2008

Khảo sát mức độ tin cậy của chẩn đoán siêu âm trong tiên lượng trọng lượng thai nhi

10/03/2008

Nghiên cứu giá trị của kháng thể kháng thyroglobulin trong theo dõi và tiên lượng điều trị ung thư giáp thể biệt hóa

18/01/2008